Difference between revisions of "YuQjIjQa'"

mung ghItlh'a'pedia
Jump to navigation Jump to search
m (Llwy-ar-lawr moved page United Federation of Planets to YuQjIQa': Klingon name)
(Blanked the page)
Tag: Blanking
Line 1: Line 1:
{{DISPLAYTITLE:yuQjIQa'}}
 
[[File:Tio_Sam.jpg|thumb|right|tera'ngan jIv ghItlh.]]
 
 
Hoch yuQ‘u’ lIq rIp '''yuQjIqa''''.
 
Hoch yejamericaDaq tera'ngan ngoQ Qochbe' boghta' 'ej ‘u’Daq ghatlhmeH lo'taH 'ej Hoch Seghpu' lurDechlIj wav 'ej tlhIgan wo' ngoQ boj.
 
DIvI' teH ngoQ So'meH nep nughlurDechcham Sun wav.
 
 
[[category:Society]]
 
[[category:Klingon]]
 

Revision as of 21:49, 4 July 2019